U toku prijave na TI BIH Akademiju političkog osnaživanja žena

U toku prijave na TI BIH Akademiju političkog osnaživanja žena

04.10.2016

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje TI BiH Akademiju političkog osnaživanja žena (TI BIH Akademija). U sklopu dvodnevnih predavanja i vježbi, polaznice će se moći upoznati sa temama:
1. Učešće žena u politici (Predavačica: Tanja Topić)
2. Uloga integriteta i transparentnosti u politici (Predavač: Srđan Blagovčanin)
3. Liderstvo i politika (Predavačica: Edita Miftari)

TI BiH Akademija će, pored Sarajeva, takođe biti održana u Tuzli (27. i 28. oktobra) i u Banjaluci (3. i 4. novembra). TI BIH Akademija već je održana u Mostaru (22. i 23. septembra). Najbolje polaznice će se još jednom okupiti na završnoj radionici u Banjaluci.

Osnovni cilj TI BIH Akademije je približiti polaznicama teme političkog osnaživanja žena i to: – uvidom u najnovija teorijska dostignuća i prikazivanjem praktičnih iskustava, čime će se podići svijest i unaprijediti znanje polaznica akademije na izabrane teme,
– i motivisanjem polaznica da budu društveno angažovane, te da u praksi primjenjuju stečena znanja i razvijene analitičke sposobnosti.

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu tibihakademija@ti-bih.org najkasnije do 10.10.2016. godine za TI BIH Akademiju koja će održati u Sarajevu 13. i 14.10.2016.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati na: 051/224-520. Kontakt osobe su Milena Mastalo i Marko Vujić.