Treći rod zvanično odobren u Njemačkoj

Treći rod zvanično odobren u Njemačkoj

17.08.2018

Njemački kabinet je odobrio opciju trećeg roda za zvanične identifikacijske dokumente nakon odluke Vrhovnog suda. Opcija će biti dostupna do kraja godine.

Ovaj zakon dozvoljava da interspolne osobe registruju svoj rod kao „divers“ što se može prevesti kao „ostali“ ili „drugi“. Do sada u ovakvim situacijama, osobe su mogle da se registruju samo bez roda.

Zakon je rezultat prošlogodišnje presude Ustavnog suda koji je odlučio da dosadašnje stanje u registraciji osoba za identifikacijske dokumente narušava ljudska prava i anti-diskriminirajuće zakone. Ustavni sud je tada donio presudu u slučaju u kojem je osoba imala samo jedan X hromosom (žene imaju dva X hromosoma, a muškarci X i Y hromosom), te je željela da promijeni rod iz ženskog u „treći“ rod, ali je taj zahtjev odbijen, što je i dovelo do suđenja.

Sudije su donijele odluku da u takvim slučajevima nadležni moraju ili potpuno izbaciti iz upotrebe binarni sistem kategorisanja roda ili dopustiti osobama da se kategorišu odnosno registiriraju kao treći rod – pozitivnu kategoriju koja ne spada ni u muški ni u ženski rod.

Odluka koju je donio Kabinet u srijedu je izuzetno bitna, ali će je ipak prije svega morati odobriti parlament. Franziska Giffey (SPD)– ministrica za porodicu kaže da je ova odluka jako bitna te da predstavlja važan korak ka legalnom i zakonskom prepoznavanju osoba čiji spol ne spada u ženski ili muški.

Ministrica pravde Katarina Barley (SPD) također pozdravlja ovu odluku Kabineta te kaže da je „već odavno bilo neophodno da se modernizuje „Osobni statut“ te da „se nikog ne može diskriminirati na osnovu njihovog seksualnog ili rodnog identiteta“. Dodala je još i da će biti neophodno izmijeniti sve postojeće zakne koji trenutno diskriminiraju interspolne osobe.

Oko  80.000 do 120.000 osoba se u Njemačkoj identificira kao interseks. To znači da ne posjeduju rodne odlike koje ih generalno svrstavaju u muški ili ženski rod.

Statistički gledano, jedno interspolno dijete se rodi u 1500 – 2000 poroda godišnje u svijetu.

Izvor: dw.com

Prevela i prilagodila: Leila Delalić