Djeca slikaju naučnice više nego ikad

Djeca slikaju naučnice više nego ikad

03.04.2019
Kada ih zamolite da nacrtaju naučnika/cu, djeca školskog uzrasta u Sjedinjenim Državama sve više crtaju žene. To je glavni zaključak nove studije koja je prikupila informacije o 20.860 crteža koje su nacrtali/e učenici/e uzrasta od 5 do 18 godina preko 5 decenija.
Šezdesetih i sedamdesetih godina manje od 1% učenika opisalo je naučnike/ce kao žene. Međutim, procenat žena u crtežima pod temom „nacrtaj naučnika/cu“ vremenom se povećala i dostigla procjenjenih 34% do 2016. godine. Mnogo više kada gledamo crteže koje su napravile devojčice: Oko 1% djevojčica je nacrtalo žene u prve dvije decenije – ali u poslednjoj deceniji više od polovine su crtale žene, izveštavaju istraživači u “Child    Development”. Trend, u tome kako djeca percipiraju naučnik/ce, je paralelan sa porastom stvarnog broja naučnica. Otprilike u istom vremenskom periodu – od 1960. do 2013. – procenat žena koje rade u naučnim sferama porastao je sa 28% na 49% u biološkim naukama, sa 8% na 35% u hemiji, i sa 3% na 11% u fizici i astronomiji .Većina naučnika/ica još uvijek muškarci, ali kako vrijeme prolazi to se mijenja – čak i u dječijoj imaginaciji.
Izvor: Science
Prevela i prilagodila: Lejla Delalić