Sindikat radnika trgovine BiH: Među našim članovima ima pripadnika LGBTQ populacije

Sindikat radnika trgovine BiH: Među našim članovima ima pripadnika LGBTQ populacije

05.09.2019

Iz Sindikata radnika trgovine BiH (STBiH) saopćeno je da kao organizacija koja se bori za ljudska prava ne mogu mirno gledati osude najavljene Povorke ponosa u Sarajevu i podršku koju određeni sindikati daju kontra akcijama. U nastavku prenosimo cjelokupno saopćenje

“Sindikat radnika trgovine Bosna i Hercegovine, STBIH, kao sindikat otvoren za sve, ima u svom članstvu veliki broj mladih ljudi ali i pripadnika LGBTQ populacije. Nerijetko smo svjedoci da se upravo ovi naši članovi susreću sa najgrubljim primjerima diskiminacije i mobinga kako od strane svojih neposrednih rukovodioca tako i od kolega i kolegica. Seksualna orjentacija je lična stvar svakog pojedinca i nedopustio je da to bude osnova za bilo kakav oblik uznemiravanja ili nasilja. Svaki član STBIH je individua za sebe i ima pravo na svoj stav i mišljenje pa tako i ono vezano za najavljenju Paradu ponosa u Sarajevu. Sa druge strane, STBIH kao organizacija koja se zalaže za borbu za ljudska prava ne može nijemo gledati na javne osude ovog događaja i podrške kontra akcijama od strane nekih sindikata. Borba za ljudska prava ne smije biti selektivna.

Sindikat se bori za vladavinu prava, za poštivanje radničkih i ljudskih prava uopšte. Najvažnija tekovina borbe za ljudska prava je pravo pojedinca da artikuliše svoja prava na način na koji on/ona smatra za ispravnim, pritom ne ugrožavajući prava drugih ljudi. Povorka ponosa ne ugrožava ničija prava. Naša prava su ugrožena time što ne možemo preživjeti za plaću koju mukotrpno zaradimo. Naša prava na porodicu i „tradicionalne vrijednosti“ ugrožavaju svi oni koji nam ne dozvoljavaju da budemo porodica jer nemamo posao, nemamo stan, vrlo često nemamo mogućnost uopšte da zasnujemo istu ovdje u ovoj zemlji.

STBIH neće nametati stavove svom članstvu niti na to imamo pravo. Ali je naša obaveza da skrenemo pažnu da je sloboda naša najvažnije pravo. O slobodi možemo govoriti tek onda kada smo svi slobodni, bez izuzetka i bez selekcije. To je najbitnija i najsvetija vrijednost koju mi kao jedan sidnikat želimo promovirati.”