Smjernice javnim institucijama Tuzlanskog kantona za rad sa LGBTI osobama

Smjernice javnim institucijama Tuzlanskog kantona za rad sa LGBTI osobama

04.12.2019

Položaj LGBTI osoba u Tuzlanskom kantonu je pod uticajem dominantne društvene percepcije da njihovo postojanje predstavlja kršenje morala i vrijednosti o poželjnom načinu života. Pojedinci/pojedinke su zbog svoje stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta izloženi različitim oblicima isključenja, nasilja i diskriminacije kako u okviru njihovih porodica tako i u društvu u cjelini. Poštovanje ljudskih prava i sloboda ne zavisi samo od osnovnog, kvalitetnog zakonskog i institucionalnog okvira već i od uspostavljenog obrazovanja, načina razmišljanja, kulture, minimuma ekonomskog blagostanja i ukupnog dostignuća društva.

Dobro prilagođena zagovaračka politika u kojoj su uvrštena pitanja LGBTI osoba poboljšat će njihov pristup socijalnim pravima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, kao i pristup drugim dobrima i uslugama. Cilj istraživanja jeste da se utvrdi trenutni zakonodavni okvir, program rada javnih institucija i komisija, kao i drugih indikatora u dokumentima koji odražavaju činjenicu da li činjenicu da li se, na koji način i u kojoj mjeri javne institucije bave LGBTI pitanjima. Istraživanje se provodilo u dva smjera. Prvi je bio razgovor sa osobama LGBTI populacije i identificiranje problema sa kojima se ove osobe susreću na lokalnom nivou, odnosno u javnim institucijama. Drugi smjer je uključivao razgovore sa javnim institucijama u pogledu postojanja podzakonskih akata, politika, kojima se na specifičan način štite prava LGBTI osoba. Na osnovu provedenog istraživanja sačinjen je ovaj Zagovarački dokument koji sadržava preporuke javnim institucijama u TK koje se moraju poduzeti kako bi javne politike u lokalnim zajednicama ojačale borbu za jednakopravnost LGBTI osoba.

Publikaciju možete pronaći OVDJE