Aktivnosti

vijest

01.01.1970

Albanija postala treća europska država koja je zabranila konverzionu terapiju

vijest

01.01.1970

Njemačka zabranjuje konverzionu terapiju