Program

Tuzlanski otvoreni centar je dobrovoljno, nezavisno, vanstranačko, nepristrasno, neprofitno i multidisciplinarno udruženje, osnovano radi promocije ljudskih prava i demokratskih principa u zajednici.

Naša vizija je društvo u kojem će svaka osoba biti tretirana jednako i sa dostojanstvom koje je temeljno ljudsko pravo, društvo u kojem će sve osobe biti jednake pred zakonom i društvo u kojem zakoni štite sve građane/ke bez obzira na spol, rodni identitet i seksualnu orijentaciju, dob, rasni i nacionalni identitet, klasnu pripadnost i ostalo.

Viziju ćemo ostvarivati kroz kontinuiranu misiju jačanja položaja LGBT osoba i žena, na području Tuzlanskog kantona, kao i šire; kroz zagovaranje, edukaciju, promociju ljudskih prava, kreiranje mehanizama za monitoring važnih društveno-političkih procesa i kroz jačanje lokalne LGBT zajednice.

Vrijednosti koje Tuzlanski otvoreni centar podržava su:

 • Solidarnost
 • Ravnopravnost
 • Kooperacija
 • Inkluzija
 • Integritet
 • Prihvatanje različitosti

Tuzlanski otvoreni centar u svom strateškom dugoročnom djelovanju planira djelovati sa četri ciljne grupe:

 • Javne institucije i službenici_ce javnih institucija: monitoring, edukacije, zagovaranje ivinstitucionalna saradnja, analiza zakona i institucionalnih programa
 • LGBT zajednica i žene: osnaživanje, edukacija, pravno i psihološko savjetovanje, povećanje vidljivosti, sigurnost
 • Građani i građanke: edukacija i podizanje svijesti
 • Organizacije civilnog društva: umrežavanje i jačanje saradnje s ciljem zagovaranja građanskog aktivizma i ljudskih prava

Radne metode za 2016. godinu:

 • Saradnja sa institucijama vlasti i javnim sektorom (predstavnička tijela, ministarstva, komisije za ravnopravnost spolova i ljudska prava, i drugi), organizacijama civilnog društva, mrežama i fondacijama iz Bosne i Hercegovine i regiona koje imaju iste ili slične ciljeve, te uspostavljanje saradnje sa ekspertima_cama iz nama srodnih prostora djelovanja i monitoring društveno-političkih procesa
 • Osnaživanje LGBT zajednice na području Tuzlanskog kantona; rad sa zajednicom kroz programske aktivnosti i osiguravanje prostora za održavanje programskih aktivnosti
 • Podizanje svijesti građana i građanki kroz javne kampanje
 • Razvoj organizacije; jačanje finansijskih i ljudskih kapaciteta Tuzlanskog otvorenog centra, osiguravanje sigurnog prostora za rad organizacije