Tim Tuzlanskog otvorenog centra:

Dajana Bakić; Izvršna direktorica
E-mail: dajana@toc.ba

Bojana Matuzović; Rukovoditeljica LGBT programa
E-mail: bojana@toc.ba

Selma Kešetović; Rukovoditeljica rodnog programa
E-mail: selma@toc.ba