Tim Tuzlanskog otvorenog centra:

Dajana Bakić; Izvršna direktorica E-mail: dajana@toc.ba Bojana Matuzović; Rukovoditeljica LGBT programa E-mail: bojana@toc.ba Selma Kešetović; Rukovoditeljica rodnog programa E-mail: selma@toc.ba